37010188

Sản phẩm>>Máy in mã vạch


avery

                
  Printer - AP 5.4 / AP 4.4
 
Print head
Flat head
Direct thermal / thermal transfer
/
Resolution
203/300 dpi
Print width
Max. 105 mm
Print speed
50-200 mm/sec
Print length
5-1000 mm
 

 

 

      Sản phẩm khác