37010188

Sản phẩm>>Tem nhãn


PVC

                           

                                                         Sản phẩm này chịu được nước, đẩm , xé không rách, có độ keo bám dính cao

                                                         Ứng dụng : Cho ngành thủy sản đông lạnh, thực phẩm  ....Sản phẩm khác