37010188

Sản phẩm>>Tem nhãn


zx

                                                                                 

Dùng để dán lên những linh kiện, board mạch điện tử.Sản phẩm khác